Проведено міжнародну конференцію на тему: «Ідея Помісної Православної Церкви в Україні: проблеми і перспективи»

17 травня в Рівному відбулася науково-практична конференція (ІV Андріївські читання) в рамках функціонування Центру міждисциплінарних досліджень з питань науки, культури і релігії при Рівненському державному гуманітарному університеті на тему: «Ідея Помісної Православної Церкви в Україні: проблеми і перспективи» (присвяченої 1000-літтю духовно-культурних зв’язків Київської Русі та Святої Гори Афон). Спільний науковий захід РДГУ та РДС носив статус міжнародної конференції, адже представники 6 країн світу взяли участь у його роботі.

Традиційно науковий захід очолили керуючий Рівненською єпархією архієпископ Рівненський і Острозький Іларіон та ректор РДГУ професор, к.і.н. Руслан Михайлович Постоловський. Засідання було розпочате співом пасхального тропаря на трьох мовах: грецькій, латинській та українській. До присутніх з вітальними словами звернулися співголови конференції. Урочиста частина була прикрашена невеличким концертом студентів РДС під керівництвом дияк. Володимира Іваника.

З метою поглиблення співпраці ВУЗу та Рівненської єпархії було підписано угоду про співпрацю для підготовки відповідних кадрів регентів церковних хорів та вчителів предметів духовно-морального спрямування із залученням науково-професорського колективу хорових кафедр Інституту Мистецтв РДГУ та регентського відділення РДС.

На пленарному засіданні було виголошено доповіді: Юрій Чорноморець, професор, доктор філософських наук «РЕЛІГІЄЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ КНИЖКИ ОЛЕКСІЯ ДОБОША “РОЗКОЛ: ПАТРІОТИЗМ ЧИ ЗЛОЧИН?”; Максим Гон, завідувач кафедри політичних наук Рівненського державного гуманітарного університету, доктор політичних наук, професор «РЕЛІГІЙНИЙ КАТАЛІЗАТОР МІЖЕТНІЧНОГО КОНФЛІКТУ В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ (1920–1930-ті роки)»; протоієрей Віталій Лотоцький, кандидат богословських наук, ректор Рівненської Духовної семінарії «МІСІЯ МІНІСТЕРСТВА ІСПОВІДАНЬ УРЯДУ ДИРЕКТОРІЇ ЩОДО ВИЗНАННЯ АВТОКЕФАЛІЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ НА ТЛІ ПЕРСПЕКТИВИ СУЧАСНОГО ДІАЛОГУ З КОНСТАНТИНОПОЛЬСЬКОЮ ВСЕЛЕНСЬКОЮ ПАТРІАРХІЄЮ ТА НАПЕРЕДОДНІ ВСЕПРАВОСЛАВНОГО СОБОРУ»; Сергій Здіорук, завідувач відділу гуманітарної безпеки Національного Інституту стратегічних досліджень при Президентові України, кандидат філософських наук, доцент, Заслужений діяч науки і техніки України – «КОНСТИТУЮВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПОМІСНОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ ЯК ЧИННИК ЗМІЦНЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ»; Оксана Петренко, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедрою теорії і методики виховання, директор Національно-методичного центру інноваційних технологій виховного процесу НАПН України на базі Рівненського державного гуманітарного університету – «КРИЗА ДУХОВНОГО ВИХОВАННЯ: РЕФЛЕКСІЯ З ПОЗИЦІЙ ПЕДАГОГА»; Володимир Борщевич, доктор історичних наук – «ПРОЕКТ РОСІЙСЬКОГО ВОЄННОГО ПРАВОСЛАВ’Я В ГАЛИЧИНІ Й УЧАСТЬ У НЬОМУ о. ОЛЕКСАНДРА ГРОМАДСЬКОГО». Всі доповіді були активно обговорені учасниками наукового заходу.

Друга частина роботи конференції проводилась у секційному спрямуванні:

– напрям – ВПЛИВ ДУХОВНО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ СВЯТОЇ ГОРИ АФОН НА ДУХОВНЕ, КУЛЬТУРНЕ, ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ СЛОВ’ЯНСЬКИХ НАРОДІВ:

прот. Миколай Капітула, магістр богослов’я, викладач Рівненської Духовної семінарії – «ДУХОВНИЙ ВПЛИВ АФОНСЬКОЇ ГОРИ НА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКИХ МОНАСТИРІВ»

Валерій Черній, кандидат історичних наук, доцент кафедри політології та соціології Рівненського державного гуманітарного університету; Валентин Вавуліч, аспірант Рівненського державного гуманітарного університету – «РЕЛІГІЙНІ ЗВИЧАЇ ЯК ОСНОВИ ЗВИЧАЄВОГО ПРАВА В ПОЛЬЩІ В ПЕРІОД ДО XV СТ.»

Валентин Константинов, кандидат історичних наук, Інститут Історії Молдавської Академії Наук – «ВІДНОСИНИ МОЛДОВИ ТА РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ ПІД ЧАС ПЕРШОГО ВОЛОДАРЮВАННЯ ШТЕФАНА ТОМШИ (1611-1616 рр.)»

Василь Табунов, кандидат історичних наук, доцент кафедри археології та спеціальних історичних дисциплін, завідуючий аспірантурою закладу освіти «Могильовський державний університет ім. А. О. Кулешова» – «ПОЗИЦІЯ ЄПИСКОПАТУ БІЛОРУСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ПРО РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЄПАРХІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ В ПРАВОСЛАВНІЙ ЦЕРКВІ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ»;

-напрям- ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ПОМІСНОЇ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ. ЮРИСДИКЦІЙНИЙ СТАТУС ПРАВОСЛАВ’Я В УКРАЇНІ

Петро Яроцький, доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України – «ДОБА КИЇВСЬКОГО ХРИСТИЯНСТВА – ВИТОКИ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОСЛАВ’Я»

Андрій Блануца, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інститут історії України НАН України (м. Київ, Україна) – «ПОЛІТИКА КОРОЛЕВИ БОНИ ЩОДО ЦЕРКОВНОГО ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ НА ВОЛИНІ У 30-40-х РОКАХ XVI СТОЛІТТЯ»

Ірина Булига, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Рівненського державного гуманітарного університету – «ПРАВОСЛАВНИЙ ВІРУЮЧИЙ ВОЛИНСЬКОГО РЕГІОНУ (40–80-ті рр. ХХ ст.)»

єп. Митрофан (В. Я. Бутинський), керуючий Харківською єпархією Української Православної Церкви Київського Патріархату, кандидат філософських наук, доцент кафедри цивільного права і процесу Національного Авіаційного Університету – «ЮРИСДИКЦІЙНИЙ СТАТУС УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОСЛАВ’Я І ПЕРСПЕКТИВИ КАНОНІЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ ПОМІСНОЇ ЦЕРКВИ»

о. Корнелій Хрущ, кандидат богословських наук, секретар Рівненської Духовної семінарії – «УТВОРЕННЯ ПОМІСНИХ ЦЕРКОВ»

-напрям- ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ

Людмила Шугаєва, доктор філоофських. наук, профессор, завідувач кафедри філософії Рівненського державного гуманітарного університету – «ПРАВОСЛАВНІ ЦІННОСТІ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ОСОБИСТОСТІ»

Наталія Алексійчук, заступник директора з виховної роботи Рівненського економіко-правового ліцею, вчитель української мови та літератури вищої кваліфікаційної категорії – «ФУНКЦІОНУВАННЯ ЦЕРКОВНОПАРАФІЯЛЬНИХ ШКІЛ ВОЛИНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ»

Наталія Парфенюк, вчитель математики та економіки Рівненського економіко-правового ліцею, вища кваліфікаційна категорія, старший вчитель – «ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВОСЛАВНИХ БРАТСТВ ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ В КІНЦІ ХІХ-ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ»

дияк. Микола Рубан, студент Київської Православної Богословської Академії – «ДУХОВНА ОСВІТА В УКРАЇНСЬКІЙ СОБОРНО-ЄПИСКОПСЬКІЙ ЦЕРКВІ (1925-1943 рр.)»

Петро Коваль, директор Рівненського економіко-правового ліцею, вчитель історії та правознавства вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист – «БОГОСЛОВСЬКА ОСВІТА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

Анжела Мазур, заступник директора з навчально-виховної роботи Рівненського економіко-правового ліцею, вчитель історії та правознавства вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист – «ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНСТВА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ»

-напрям- НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК МІСІЯ ЦЕРКВИ

Тетяна Сорочинська, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри філософії Рівненського державного гуманітарного університету – «НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК МІСІЯ ЦЕРКВИ»

Людмила Ничипорчук, учитель англійської мови Рівненського економіко-правового ліцею, вища кваліфікаційна категорія – «НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИХО-ВАНЦІВ ПРАВОСЛАВНИХ ДУХОВНИХ СЕМІНАРІЙ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ»

– напрям- МОВА СВЯЩЕННОГО ПИСАННЯ, БОГОСЛУЖІННЯ І МОЛИТВИ ЯК СКЛАДОВІ ЦЕРКОВНО-РЕЛІГІЙНОГО ЖИТТЯ

Олександр Іценко, викладач кафедри філософії Рівненського державного гуманітарного університету – «ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ БОГОСЛУЖІННЯ У ПОЛЬСЬКІЙ ПРАВОСЛАВНІЙ ЦЕРКВІ МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ (ДИСКУСІЯ Т. ТЕОДОРОВИЧА ТА П. ТАБІНСЬКОГО)»

-напрям- ЦЕРКВА І ДЕРЖАВА НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ

дияк. Віталій Кузін, кандидат богословських наук, проректор з навчально-наукової роботи Рівненської Духовної семінарії – «ПОСТКОЛОНІАЛЬНА КРИТИКА ЯК КУЛЬТУРНА ПРАКТИКА»

Алла Черній, кандидат політичних наук, доцент кафедри політичних наук, депутат Рівненської обласної ради – «РОЛЬ ХРИСТИЯНСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У СТАНОВЛЕННІ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ»

Оксана Кундеус, кандидат політичних наук, доцент кафедри політології та соціології Рівненського державного гуманітарного університету – «РЕЛІГІЯ ТА ЦЕРКВА В СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ»

Грипич Світлана – директор бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету – «ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ»

Валерій Шеретюк, кандидат історичних наук, доцент, декан історико-соціологічного факультету Рівненського державного гуманітарного університету – «ЗДОЛБУНІВСЬКЕ БЛАГОЧИННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ: ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ»

Руслан Коротун, здобувач кафедри історії України Рівненського державного гуманітарного університету – «ОГЛЯД СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ВІЙСЬКОВО-ГО ДУХОВЕНСТВА НА ТЕРЕНАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ»

Олександр Постельжук, кандидат історичних наук, доцент кафедри політичних наук Рівненського державного гуманітарного університету – «РАДИКАЛІЗАЦІЯ ПРАВОСЛАВ’Я В УКРАЇНІ: ГЕОПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ»

Світлана Шкіль, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ – «РЕЛІГІЄЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ДИХОТОМІЇ “СХІД-ЗАХІД” У НАРАТИВАХ ПАТРІАРХА КИРИЛА»

Дмитро Гурський, аспірант 1-го року навчання Рівненського державного гуманітарного університету – «РЕЛІГІЙНІСТЬ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ»

Сергій Шкодич, аспірант Рівненського державного гуманітарного університету – «ВОЛОНТЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ – ВИД СОЦІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ХРИСТИЯНСЬКИХ КОНФЕСІЙ В УКРАЇНІ»

Віктор Мишков, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Рівненського державного гуманітарного університету – «СТАРООБРЯДЦІ-ПОПІВЦІ РПСЦ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: МІЖ НАЦІОНАЛІЗМОМ І ПАТРІОТИЗМОМ»

Ірина Гур’янова, старший викладач кафедри філософії Рівненського державного гуманітарного університету – «СМИСЛОЖИТТЄВИЙ ВИМІР ДУХОВНИХ ПОШУКІВ ВІРУЮЧИХ ПІЗНЬОПРОТЕСТАНТСЬКИХ КОНФЕСІЙ»

Катерина Шевчук, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Рівненського державного гуманітарного університету – «ШЛЯХИ ЧУТТЄВОГО ОСЯГНЕННЯ БОГА У ГОРИЗОНТІ БОГОСЛОВСЬКОЇ ЕСТЕТИКИ»

Ніна Коберник, старший викладач кафедри філософії Рівненського державного гуманітарного університету – «ДО ПРОБЛЕМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕЛІГІЙНОГО СВІТОГЛЯДУ:АТЕЇЗМ, ПАНТЕЇЗМ, ТЕЇЗМ, ДЕЇЗМ»

-напрям- МІЖКОНФЕСІЙНИЙ ДІАЛОГ В УКРАЇНІ: ХРИСТИЯНСЬКИЙ КОНТЕКСТ

Тетяна Шамсутдинова-Лебедюк, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Рівненського державного гуманітарного університету – «ДО ПИТАННЯ МІЖКОНФЕСІЙНОГО ДІАЛОГУ ПРАВОСЛАВ’Я ТА ІСЛАМУ»

Міхал Марек, аспірант Ягелонського університету у Кракові – «КАТОЛИЦЬКО-ПРАВОСЛАВНІ ВІДНОСИНИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ»

Юрій Ліннік, аспірант 3-го курсу Рівненського державного гуманітарного університету – «ПАРАДИГМА МІЖКОНФЕСІЙНОГО КОНФЛІКТУ В УКРАЇНСЬКОМУ ПРАВОСЛАВ’Ї»

Двойнінова Олена – кандидат історичних наук, доцент, директор Української Кирило-Мефодіївської школи м. Брага (Португальська республіка); Кушпетюк Олена – кандидат історичних наук, доцент, заступник директора з навчально-виховної та методичної роботи Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» – ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНЦІВ ПОРТУГАЛІЇ З МЕТОЮ ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

-напрям- ТРАДИЦІЯ БОГОСЛОВСЬКОГО МИСЛЕННЯ В УКРАЇНІ

Іван Оліфер, студент 2-го курсу Рівненської Духовної семінарії – «ПОГЛЯДИ ІВАНА ВИШЕНСЬКОГО В КОНТЕКСТІ ПОЛЕМІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ»

прот. Віталій Клос, доктор церковно-історичних наук, професор, проректор з наукової роботи Київської Православної Богословської Академії – «ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ МИТРОПОЛИТА КИЇВСЬКОГО І ВСІЄЇ РУСІ СВЯТИТЕЛЯ ІОВА БОРЕЦЬКОГО»

Артем Хом’як, студент 3-го курсу Рівненської Духовної семінарії – «ТРАДИЦІЯ КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКОГО ДУХОВНО-ОСВІТНЬОГО ОСЕРЕДКУ НА РІВНЕНЩИНІ: ГОЩАНСЬКА ФІЛІЯ»

Іван Давидюк, студент 2-го курсу Рівненської Духовної семінарії – «ПРЕПОДОБНИЙ ПАЇСІЙ ВЕЛИЧКОВСЬКИЙ ЯК ЗАХИСНИК ПРАВОСЛАВ’Я ТА ПОСЛІДОВНИК СВЯТООТЦІВСЬКОГО ДОСВІДУ «УМНОЇ МОЛИТВИ»

Любов Василів-Базюк, магістр бібліотекарства та інформацій, почесний професор Східноєвропейського університету ім. Лесі Українки, м. Луцьк (м. Вінніпег, Канада) – «БЕРЕСТЕЙСЬКА УНІЯ І ОБОРОНЦІ НАШОЇ РІДНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В ІСТОРІЇ ПРОФ. ІВАНА ВЛАСОВСЬКОГО»

Володимир Рожко, кандидат церковно-історичних наук, історик-архівіст, дійсний член ІДВ у Вінніпезі та його представник в Україні, почесний професор Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки – «У ВІНОК ПАМ’ЯТІ ПАСТИРА-МУЧЕНИКА»

-напрям- ІСТОРІЯ ЧЕРНЕЦТВА В УКРАЇНІ: ТРАДИЦІЯ ТА ДУХОВНО-КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА

Крістіна Басюк, аспірант 2-го року навчання Рівненського державного гуманітарного університету – «СУСПІЛЬНА АКТИВНІСТЬ ВОЛИНСЬКИХ МОНАСТИРІВ У ПЕРІОД АТО НА СХОДІ УКРАЇНИ»

На завершення наукової конференції було прийнято низку рішень щодо подальшої співпраці.

IMG_5781

IMG_5784

IMG_5782

IMG_5839