Угода про співпрацю РДГУ та Рівненської єпархії УПЦ Київського Патріархату

Угода про співпрацю

Рівненського державного гуманітарного університету та єпархіальне управління Рівненської єпархії УПЦ Київського Патріархату

 

м. Рівне                                                                                                       «___»__________20__ р.

Рівненський державний гуманітарний університету в особі, ректора Рівненського державного гуманітарного університету – Постоловського Руслана Михайловича (надалі – РДГУ), що діє на підставі Статуту, з одного боку та єпархіальне управління Рівненської єпархії УПЦ Київського Патріархату в особі керуючого – Високопреосвященнійшого Іларіона архієпископа Рівненського і Острозького (надалі – Рівненська єпархія УПЦ КП), що діє на підставі Статуту, уклали угоду про наступне:

 

  1. Предмет і мета угоди

1.1. Сторони цим Договором досягли домовленості стосовно координації спільної діяльності щодо реалізації закону України «Про вищу освіту» 14.12.2014 р. та інших нормативних актів; об’єднання зусиль щодо дослідження, навчання та пропагування традицій православного церковного співу, практики хорового диригування, християнської психології та педагогіки; спрямування співпраці на підготовку кадрів високої кваліфікації та працевлаштування випускників.

1.2. Поглиблення співпраці викладачів кафедр хорового диригування ІМ РДГУ та регентського відділення РДС УПЦ КП в галузі науково-методичної роботи з метою підвищення ефективності та результативності навчально-виховного процесу.

1.3. Проведення спільних науково-методичних конференцій, семінарів, нарад, практикумів з проблем впровадження нових технологій навчання, упровадження навчально-богослужбової практики для регентів церковних хорів у храмах Рівного.

1.3. Реалізація за домовленістю інших спільних дій, спрямованих на поглиблення співпраці між договірними сторонами, і які не суперечать чинному законодавству.

 

  1. Зобов’язання сторін

         2.1. Здійснювати співпрацю щодо залучення студентів до навчально-виховного процесу, обміну досвідом у хоровій практиці та богослужбовій діяльності.

2.2. Надавати допомогу в організації та проведені підвищення фахової підготовки (стажування) студентів і науково-педагогічних працівників Сторін.

2.3. Організовувати спільні сертифікатні програми для підвищення кваліфікації священнослужителів, регентів церковних хорів, читців, вчителів недільних шкіл тощо.

2.4. Надавати можливість студентам та викладачам обох Сторін користуватися фондами бібліотек навчальних закладів.

2.5. Пропагувати досягнення співробітників іншої Сторони на міжрегіональних та міжнародних форумах, конференціях та семінарах.

2.6. Надавати можливість використовувати матеріальну базу університету та семінарії для проведення занять з студентами та проводити тематичні зустрічі з професорсько-викладацьким складом кафедр Сторін з метою профорієнтації.

2.7. Сприяти проведенню оглядових лекцій, спеціальних курсів провідних співробітників Сторін для студентів інших Сторін.

2.8. Здійснювати інформування кращих студентів про можливість здобування відповідної спеціалізації «регент церковного хору та викладач предметів духовно-морального спрямування» і майбутнього працевлаштування за благословенням керуючого Рівненською єпархією Високопреосвященнійшого Іларіона Архієпископа Рівненського і Острозького згідно вакансій у парафіях Рівненської єпархії УПЦ Київського Патріархату.

  1. Інші умови

3.1. Сторони несуть відповідальність за виконання покладених на них обов’язків.

         3.2. При будь-яких змінах, що впливають на виконання умов даної угоди, Сторони зобов’язуються упродовж двох тижнів повідомити один одного у письмовій формі.

3.3. Питання співробітництва сторін, які не передбачені угодою регулюються за домовленістю Сторін та оформляються у вигляді  додаткової угоди.

3.4. Для швидкого досягнення цілей за даною угодою, Сторони зобов’язуються обмінюватися наявною у їхньому розпорядженні інформацією з аспектів взаємного інтересу.

  1. Термін дії угоди

Угода набирає силу з моменту підписання її Сторонами і діє протягом п’яти років. Якщо за місяць до закінчення терміну дії угоди жодна зі Сторін не виступила з ініціативою про припинення її дії, угода вважається пролонгованою на тих же умовах і на той же періоду часу.

  1. Розв’язання спорів

5.1. У випадку виникнення між Сторонами будь-яких суперечок, пов’язаних з даною угодою, Сторони прикладуть усі можливі зусилля для їх врегулювання шляхом переговорів між офіційними представниками Сторін.

5.2. Якщо розв’язати зазначені суперечки шляхом переговорів виявиться неможливим, вони будуть розв’язуватися відповідно до чинного законодавства.

 

  1. Інші умови Договору

6.1. Цей договір не передбачає ніяких фінансових зобов’язань. Фінансові зобов’язання Сторін визначаються шляхом підписання додаткових договорів.

6.2. За погодженням Сторін до Договору можуть бути внесені зміни та доповнення, які оформляються письмово та підписуються уповноваженими представниками обох Сторін і становитимуть невід’ємну частину цього Договору.

6.3. При реорганізації чи перейменуванні однієї з Сторін її зобов’язання, що передбаченні цим Договором, за погодженням Сторін передаються правонаступнику.

6.4. Питання, які пов’язані із забезпеченням успішного співробітництва, не передбаченні цим Договором, вирішуються за взаємною згодою Сторін у письмовій формі.

6.5. Договір складений у двох примірниках українською мовою, які мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної Сторони.

 

  1. Юридичні адреси сторін:

Рівненський державний гуманітарний 

університет

Рівненський державний гуманітарний університет вул. С. Бандери12, м. Рівне 33028тел. (0362) 26-78-65, факс (0362) 26-37-15, email: rektorat@rdgu.uar.net

Ректор РДГУ

М.П._________Постоловський Р.М.

«___»____________20___ р.

Єпархіальне управління Рівненської єпархії УПЦ Київського Патріархату

вул. 16-го Липня, 4 А, м. Рівне 33028

тел. 62-03-88

сайт: http://rivne-cerkva.rv.ua/

e-mail:  rivne-cerkva.rv.@ukr.net

керуючий єпархією

М.П.___________Архієпископ

Рівненський і Острозький

«___»____________20___ р.